Federasyonun Amaçları

Birleşik Kafkas Dernekleri Federasyonu (BirKAFFED); Türkiye’deki Kuzey Kafkas (KK) Kültür Derneklerinin TÜRKİYE CUMHURİYETİ’nin milli birlik ve beraberliği şuuru içinde, ebediyen bekası doğrultusunda tartışmasız bir asgari müştereğe sahip olanlarının güç birliği yapmasını, yaratılan gücü toplum yararına kullanmayı amaç edinen bir sivil toplum kuruluşudur. 

Kafkas Halkları Mustafa Kemal ATATÜRK'ün kurmuş olduğu Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin ebediyen savunucusudur. 

Birleşik Kafkas Dernekleri Federasyonu ;

Hazar Denizi’nden Karadeniz’e kadar uzanan Kuzey Kafkasya’yı; tarihi, coğrafyası, kültürü, ananeleri ve paylaştığı ortak kaderi ile bir bütün olarak kabul eder.

Kafkas toplumlarından birini diğerinden farklı görmez. Toplumlararası sorunlarda tarafsız ve barışçı çözümden yana tavır koyar.

Toplumlararasında dayanışma ve güven duygusu yaratmanın yol ve yöntemlerini araştırır.

Daima barış ve kardeşlikten yana olmuş Kafkas toplumunun yaşadıkları ülkelerde, ülkelerarası ilişkilerde barış ve kardeşlik köprüsü oluşturacaklarına inanır ve bunu gerçekleştirici çalışmalar yapar.