Kamuoyuna Duyurulur

Kamuoyuna Duyurulur

KAMUOYUNA DUYURULUR

DEĞERSİZ VE HÜKÜMSÜZ

Kafkasya özgürlük mücadelesi, küçük bir ulusun devasa bir emperyal güce karşı bütün zamanların en uzun, en şiddetli, en onurlu ve hayranlık uyandıran kahramanlıklarla dolu kutsal bir savaştır. Akabinde Kafkas halkları hicret akidesine uygun hareketle ve soykırıma varan bir sürgün zulmüne maruz kalarak kendilerine kucak açan Osmanlı İmparatorluğuna gelip yerleşmişlerdir.


Hicretle veya sürgünle gelen bütün Kafkas kökenli halkların, Balkanlardan benzer zulümlere maruz kalarak gelen halkların da olduğu gibi ebedi vatanı Türkiye Cumhuriyetidir. Osmanlı imparatorluğu döneminde, kurtuluş savaşında ve Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş ve sonrasındaki her dönemde yaptığı gibi vatan için başta canları olmak üzere her türlü bedel ödemede en ön saflarda yer almaya devam edeceklerdir.


Şeyh Said ve Dava Arkadaşları Derneği başkanı M. Kasım Fırat’ın beyanatları emperyal güdümlü, fitneye yönelik; cahil, küstah, kirli, hastalıklı ve sefil bir anlayışın dışavurumudur.

Miğde bulandıran sinek vızıltısı kadar değersizdir ve hükümsüzdür.


Birleşik Kafkas Dernekleri Federasyonu