DW Türkçe Haberine Cevaptır.

DW Türkçe Haberine Cevaptır.

DW Türkçe haberine Birleşik Kafkas Dernekleri Federasyonu'ndan Cevap Yazısıdır.

Tarihte Osmanlı İmparatorluğunun Kafkasya'daki kalesi olmuş Kafkas Halkları Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Mustafa Kemal ATATÜRK önderliğinde yapılmış bağımsızlık mücadelesinin savunucuları ve bu devletin kurucu unsurları arasındadır. 

Alt kimliklerimiz zenginliklerimiz olmakla birlikte bizler Türk Kimliği'ne ve Bağımsız,  Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlığına büyük bir onur ile sahibiz. Bu bağlamda gerek kültürümüzle gerekse dillerimizle Türk Devletinde hep beraber özgürce yaşamaktayız.

Bir kez daha üzerine basa basa şunu söylüyoruz.

Kafkas Halkları Mustafa Kemal ATATÜRK'ün kurduğu Bağımsız ve Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin özgür birer fertleri ve  kurucu unsuru olan Türk'leridir.

Kamuoyuna ve Basına saygılarımızla arz ederiz.

Birleşik Kafkas Dernekleri Federasyonu
Genel Sekreterliği