Genel Başkan'dan

Genel Başkan'dan

Birleşik Kafkas Dernekleri Federasyonu ile birleştirici, bütünleştirici ayrılıklardan ziyade ortak paydalarımızın olduğu güzel bir geleceği birlikte inşa edeceğiz.

Bizler Kafkas Halkalarının birlik bütünlük içerisinde yardımlaşma ve dayanışmasını ortak iletişim kanalımızı kullanarak sağlayacağız.

Ortak geçmişimizin paydasında buluşarak siyaset ve dini görüş ayrımı yapmaksızın kültürel zenginliklerimizi, tarihi bağlarımızla birlikte yaşamak ve yaşatmak için bir aradayız.

Biz birlikte büyük bir aileyiz. Karadeniz’den Hazar Denizine uzanan coğrafyanın Halklarının asil evlatları olarak sadece Türkiye Cumhuriyetimizde değil dünyanın dört bir köşesinde bulunan tüm hemşerilerimizle hemhal olacağız. Sevinçlerimizi, acılarımızı bu birliktelik paylaşacağız. Birlikte ağlayacağız birlikte güleceğiz. Birlikte yardımlaşacağız.
Güçlerimizi birleştirerek birbirimize yardımcı olacağız.

ÇÜNKÜ BİZ BİRLİKTE BÜYÜĞÜZ VE GÜÇLÜ BİR AİLE OLACAĞIZ.

Sizleri en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.

Genel Başkan Yılmaz BATIBAY